Alicja Maciejak - Biegły Rewident

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej: Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu, specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Przez wiele lat związana z jedną z międzynarodowych firm consultingowych zaliczanych do tzw. Wielkiej Czwórki oraz wcześniej z międzynarodową kancelarią działającą w ponad 80 krajach, w których świadczyła szeroko rozumiane usługi z zakresu audytu, finansów i rachunkowości.

Jako Biegły Rewident odpowiedzialna za badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF lub Ustawą o Rachunkowości. Prowadziła projekty z zakresu wdrażania MSR/MSSF oraz przekształcania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z niemieckimi zasadami rachunkowości (HGB) oraz MSSF. Praktyczne doświadczenie z zakresu finansów i rachunkowości zebrała pracując jako Menedżer ds. Finansowych w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.