Audyt

Oferujemy szeroki zakres usług rewizji finansowej, w szczególności:

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz
  • badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z Kodeksu Spółek Handlowych.

W zakresie usług leżą również usługi związane z projektowaniem, usprawnianiem oraz weryfikacją systemów kontroli wewnętrznej.

Przyjęta przez nas metodologia badania sprawozdań finansowych opiera się na Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej oraz Krajowych Standardach Rewizji Finansowej. Dodatkowo zachowanie najwyższych standardów niezależności, bezstronności i wewnętrznych zasad kontroli jakości wykonanej pracy pozwala właścicielom i zarządom badanych podmiotów oprzeć się na wnioskach płynących z naszej pracy. Kluczowe w podejściu do badania sprawozdań finansowych jest dla nas zrozumienie branży i środowiska działania klienta, następnie na tej podstawie zidentyfikowanie ryzyka i właściwe zaprojektowanie efektywnych procedur badania.

Przeprowadzamy również badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi lub grupowymi zasadami rachunkowości, np. opartymi na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej czy niemieckim HGB.

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2015

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2016

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2017

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2018

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2019

CNKP sprawozdanie z przejrzystości działania 2020