Podatki

W ramach doradztwa podatkowego świadczymy w szczególności usługi z zakresu:

  • bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego podatków dochodowych (CIT, PIT), podatku od wartości dodanej (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jak i innych podatków,
  • reprezentacji w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym, jak również egzekucyjnym,
  • cen transferowych – specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych dla naszych Klientów,
  • optymalizacji podatkowej – oferujemy szeroki wachlarz produktów, których zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia efektywności podatkowej przedsiębiorstwa czy też minimalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
  • międzynarodowego prawa podatkowego – obsługujemy transakcje międzynarodowe, w których jedną z bardziej istotnych kwestii jest rozliczenie podatkowe dokonanych czynności prawnych, współpracujemy przy tym z zagranicznymi doradcami podatkowymi, tak by naszym Klientom zapewnić możliwie pełne bezpieczeństwo.