Marcin Kowalski - Doradca podatkowy

Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Master of German and Polish Law (LL.M.) oraz tytuł potwierdzający ukończenie studiów prawniczych w Niemczech – Magister Legum (LL.M.).

Związany przez ostatnich kilka lat z jedną z międzynarodowych firm consultingowych zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki oraz międzynarodową kancelarią prawną działającą w ponad 80 krajach, w których świadczył szeroko rozumiane usługi prawno-podatkowe. Doskonale zna specyfikę pracy w administracji skarbowej oraz w sądownictwie administracyjnym, gdzie rozpoczynał swoją karierę zawodową.

Zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorstw działających globalnie, w tym w obszarze między-narodowego prawa podatkowego obejmującego wszelkie transakcje transgraniczne. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz innych obciążeniach publicznoprawnych, takich jak: podatek od nieruchomości czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi. Zna uwarunkowania prawne i podatkowe działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Autor licznych publikacji z prawa podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim