Sylwia Piela - Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 roku. Współpracowała z jedną z największych w Polsce kancelarii prawnych.

Kilkanaście lat pracy, jako radca prawny, pozwoliło jej na zdobycie bogatego doświadczenia również jako pełnomocnik procesowy, w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak też sądem polubownym, w negocjacjach i rokowaniach, dotyczących bądź to sporów lub kształtu kontraktów handlowych.

Zajmuje się przede wszystkich obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zwykle są to sprawy o charakterze cywilnym, gospodarczym, handlowym, rejestrowym. Pracowała w administracji, zarówno samorządowej, jaki rządowej, dzięki temu zna dobrze administracyjne procedury, podział kompetencji i strukturę administracji.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi nieruchomościami, zarówno dotyczącymi kwestii cywilnoprawnych, jak i administracyjnych.

Posługuje się językiem niemieckim.